Skip to content

Enganyar doblement

  • by

Podríem dividir el nostre cervell en dues parts: una part del nostre cervell creu en l’ara i l’aquí i l’altra en el passat.
La primera de les parts ens indica on acaba el nostre cos i on comença la resta del món, és l’encarregat de mantenir la consciència del que som dins de “la presó que és la nostra pell”.
La segona part ens fa ser més que un cos reaccionant instintivament al nostre entorn, ens dóna les eines per a les eleccions, per a l’anàlisi de la situació i ens projecta cap al futur.
Si la primera part ens indica que sentim calor extrem en un dit, la segona ens farà apartar-lo per no cremar-nos. Però si no som conscients que allò que es crema és el nostre dit, o si no sabem què vol dir cremar-se aquest acte no podrà tenir lloc.
El futur i les decisions, la seqüència d’accions, d’impulsos, ha de crear-se a partir de la creença de les dues parts en la realitat.
Científicament és un procés complex, com ho és caminar: el nostre cos reacciona a processos complexos amb tota tranquilitat a cada moment.

Per a un actor la tasca és crear una “nova realitat” en aquests dos plans, el de l’ara i l’aquí i el del passat. Necessitem enganyar doblement el nostre cervell. Sense aquest doble engany no hi ha futur pel personatge, no hi ha escena.
L’actor sap que és al teatre, però en escena no pot viure al teatre, i el seu passat no pot ser el cafè que s’acaba de prendre amb els companys d’espectacle, ni els anys de menjar pasta i arròs estalviant per a poder ser actor. Cal creure que vivim aquesta nova realitat que ens mostra el text, i crear un pòsit de passat que ens obligui a actuar en l’escena per necessitat, no puc lluitar per allò que mai ha existit. Sense aquest doble treball ens trobem amb personatges que, amb sort, només existeixen en l’escena, però que donen la sensació que mai han nascut i que no viuran més enllà de quan acabin les seves quatre rèpliques. No necessiten fer el que fan, no saben que ho han de fer, simplement actuen i des de fora percebem que realment no fan res d’utilitat, simplement executen com a actors.

 

CASTELLANO

Podríamos dividir nuestro cerebro en dos partes: una parte de nuestro cerebro cree en el ahora y el aquí y la otra en el pasado.La primera de las partes nos indica donde termina nuestro cuerpo y dónde empieza el resto del mundo, es el encargado de mantener la conciencia de lo que somos dentro de “la prisión que es nuestra piel”.La segunda parte nos hace ser más que un cuerpo reaccionando instintivamente en nuestro entorno, nos da las herramientas para las elecciones, para el análisis de la situación y nos proyecta hacia el futuro.Si la primera parte nos indica que sentimos calor extremo en un dedo, la segunda nos hará apartarlo para no quemarnos. Pero si no somos conscientes de que lo que se quema es nuestro dedo, o si no sabemos qué quiere decir quemarse este acto no podrá tener lugar.
El futuro y las decisiones, la secuencia de acciones, de impulsos, debe crearse a partir de la creencia de las dos partes en la realidad.Científicamente es un proceso complejo, como lo es caminar: nuestro cuerpo reacciona a procesos complejos con toda tranquilidad en cada momento.

Para un actor la tarea es crear una “nueva realidad” en estos dos planos, el del ahora y el aquí y el del pasado. Necesitamos engañar doblemente nuestro cerebro. Sin este doble engaño no hay futuro para el personaje, no hay escena.El actor sabe que está en un teatro, pero en escena no puede vivir en el teatro, y su pasado no puede ser el café que se acaba de tomar con los compañeros de espectáculo, ni los años de comer pasta y arroz ahorrando para poder ser actor. Hay que creer que vivimos esta nueva realidad que nos muestra el texto, y crear un poso de pasado que nos obligue a actuar en la escena por necesidad, no puedo luchar por lo que nunca ha existido. Sin este doble trabajo nos encontramos con personajes que, con suerte, sólo existen en la escena, pero que dan la sensación de que nunca han nacido y que no vivirán más allá de cuando acaben sus cuatro réplicas. No necesitan hacer lo que hacen, no saben que lo tienen que hacer, simplemente actúan y desde fuera percibimos que realmente no hacen nada de utilidad, simplemente ejecutan como actores.